Zlepšení kvality vody

Vážení potápěči, protože v posledních letech došlo zřejmě vlivem oteplování ke zhoršení kvality vody v našem areálu. rozhodli jsme se pro aplikaci bakeriíí, které pomáhají s likvidací organického sedimentu. Nákup bakterií pro tento rok jsme realizovali za přispění Královehradeckého kraje.

"Pro Královehradecký kraj je téma zachování kvality a samozřejmě i množství vod zcela zásadní téma", říká k podpoře Královehradeckého kraje Aleš Cabicar, náměstek hejtmana pro zdravotnictví. "Lom v Kumburském Újezdu patřící jičínskému potápěčskému klubu je nejenom významnou odpočinkovou lokací, ale poskytuje i logistické zázemí sportovnímu potápění a ostatním volnočasovým sportovním aktivitám, proto se snažíme pomoci klubu v jeho úsilí o zachování čistší vody a odstranění sedimentů za mnoho let nahromaděných", dodává náměstek Cabicar (PADI++++), také potápěč.