Viditelnost na Rumchalpě

Viditelnost na Rumchalpě se vrátila po povodni do velmi dobrého stavu, jak je možné si ověřit na foto od Míši ze dne 28.6.2013. Jak je vidět, pod vodou našeho lomu je velmi živo.