SUPER VIDITELNOST

minimálně 6 metrů a nadále se zlepšuje.