Dětský den na Rumchalpě.....

V pátek proběhl na Rumchalpě První ročník „Dětského odpoledne“.  Naštěstí se i počasí umoudřilo a chvílemi dkonce vysvitlo sluníčko, které jsme před tím týden neviděli.
Na akci se dostavilo 47 soutěžících dětí, pro které bylo nachystáno 11 soutěžních disciplín. Starší děti mohli i přes „ochlazenou“ vodu v Rumchalpě vyzkoušet dýchání z automatiky, což mělo velký úspěch. I přes chladnější teploty se někteří mladí „potápěči“ neváhali vnořit do vody i několikrát a ven se jim vůbec nechtělo…
Na závěr akce ještě mohli vyzkoušet jízdu v terénní šestikolce, z čehož mají další nesmazatelný zážitek.
Nezapomněli jsme ani na dospělé, kdy zejména muži si museli hodnotné ceny zasloužit plavbou k molu a zpět.
Občerstvení bylo rovněž dostatek a tak věříme, že si všichni odnesli jen pozitivní vzpomínky .
My zase slibujeme, že příští rok připravíme ještě další neméně zajímavé disciplíny pro malé i pro velké návštěvníky!!

Pinguin klub 
Jirka Budina
Úbislavice 
602 496 338